Exemplu de plugin WordPress pentru test grilă

25 martie, 2024

Tendințe în designul responsiv

Folosind un plugin specializat pentru crearea testelor grilă în WordPress, am pregătit acest set format din 5 întrebări pentru a-ți testa cunoștințele în domeniul web designului. Fiecare întrebare vine cu patru variante de răspuns, dintre care una este cea corectă.

Mult succes!

{"question":"01. Care dintre urm\u0103toarele este o tehnic\u0103 de design web responsiv?","answers":["Flash","JavaScript","Media queries","Inline CSS"],"correctAnswer":2}
{"question":"02 Ce este un \"wireframe\" \u00een contextul designului web?","answers":["Un tip de font folosit pentru titluri","O structur\u0103 de baz\u0103 a unei pagini web","Un efect de anima\u021bie folosit \u00een interfa\u021ba utilizatorului","O metod\u0103 de criptare a datelor \u00een tranzit"],"correctAnswer":1}
{"question":"03 Care dintre urm\u0103toarele este un format de fi\u0219ier folosit pentru imagini web cu transparen\u021b\u0103?","answers":["JPG","GIF","PNG","BMP"],"correctAnswer":2}
{"question":"04 Ce este \"UX\" \u00een contextul web designului?","answers":["Un limbaj de programare","O metod\u0103 de optimizare a codului HTML","Experien\u021ba utilizatorului","Un standard de accesibilitate web"],"correctAnswer":2}
{"question":"05 Ce este \"CSS Grid\"?","answers":["O metod\u0103 de organizare a elementelor \u00eentr-un design web","Un sistem de gestionare a bazelor de date","Un tip de server web","O tehnologie de criptare a datelor \u00een tranzit"],"correctAnswer":0}
logo

Date contact


0728 076 396
office@adrianwebdesign.ro
Soluționarea alternativă a litigiilor
Soluționarea online a litigiilor